រថយន្តដឹកទំនិញ ដី ថ្ម ខ្សាច់ សម្រាប់ជួល ជាកុងត្រាឆ្នាំ

Rental Price: $4444 /Month Ad Description

យើងខ្ញុំ មានរថយន្តដឹក និងសេវាកម្ម ដូចខាងក្រោម៖
១. រថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ គ្រប់ខ្នាត គ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពី 1.5 តោន ~ 45 តោន ។ រថយន្តដឹក ដី ,ដែក,ខ្សាច់, ថ្ម ( បែន~យីឌុប~ V1)
២. ដឹកជញ្ជូនទំនិញ ៖ រោងចក្រកាត់ដេរ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន~បញ្ញើ គ្រឿងសំណង់ផ្សេងៗ ផលិតផល កសិកម្ម ។
៣. ដឹកជញ្ជូនទំនិញ ពី ភ្នំពេញ ទៅតាមបណ្តាលខេត្ត~ក្រុង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
៤. ទទួលដឹកទំនិញ ជាទូរកុងទ័រណឺ និងទំនិញរាយដល់ជូនអតិថិជន តាមខេត្តនីមួយៗ ។
យើងខ្ញុំ រីករាយនឹងទៅជួបលោកអ្នក ដល់ទីកន្លែង ដើម្បីផ្តល់ពត៌មានបន្ថែម។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ ៖
ទូរស័ព្ទ : Mr. Nisay
Business Development Manager
H/P: 092 50 30 11
088 38 15 071
010 42 75 23
WeChat ID : saynisay168
LINE ID : 010 42 75 23
TELEGRAM: 092 50 30 11
E-mail: saynisay168@yahoo.com
Mail: nisaycars.rental@gmail.com
Mail: kaosaysos@gmail.com

We have the following trucks and services:
1. All kinds of cargo trucks of 1.5 tons ~ 45 tons. Landing trucks, iron, sand, stones (Dump Trucks, Long Trucks~ V1)
2. Freight Forwarding Goods: Garment Factories, Constructions , Agricultural Products And More ... Transportation to the Provinces
3. Delivery of goods from Phnom Penh to the provinces / Cities in Cambodia.
4. Receive cargo and container goods for customers in each province. We are glad to see you here to provide more information.
Thank you
Mr. Nisay
Business Development Manager
H/P: 092 50 30 11
088 38 15 071
010 42 75 23
WeChat ID : saynisay168
LINE ID : 010 42 75 23
TELEGRAM: 092 50 30 11
E-mail: saynisay168@yahoo.com
Mail: nisaycars.rental@gmail.com
Mail: kaosaysos@gmail.com

  • @nisay168
  • 010 42 75 23
  • kanikasmart55@yahoo.com
  • phnom penh