បង្រៀនដល់ផ្ទះ Tutoring

Posted Date: July 19, 2016 at 7:17am Post a similar ad Share Favorite
Ad Description

អនាគតកូនយើង Our Children's Future

សេវាកម្មបង្រៀនដល់ផ្ទះ (Tutoring Service)

  • ថ្នាក់ទី ១​ ដល់ ទី១២ (Grade 1 - 12)

បង្រៀនជាភាសាខ្មែរ ឬ ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់មុខវិជ្ជា (Khmer or English taught for all subject)

  • ភាសាបរទេស (Foreign Language)

- ភាសាអង់គ្លេស (English)

- ភាសាបារាំង (French)

- ភាសាជប៉ុន (Japanese)

- ភាសាកូរ៉េ (Korean)

- ភាសាចិន (Chinese)

- ភាសាថៃ (Thai)

- ភាសាវៀតណាម (Vietnamese)

  • ថ្នាក់កុំព្យូទ័រ (Computer Skill)

ជំនាញកិច្ចការរដ្ឋបាល (Administrative Skill: Ms. Word, Ms. Excel and Ms. PowerPoint)

 

អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ #១៨៦A ក្រុមទី ១៧ ភូមិមិត្តភាព សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌ​​​​ឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

Address: #186A, Group 17, Meaptapheap Village, Russey Keo Commune, Russey Keo District, Phnom Penh City.

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទ៖ (Tel) 012/081/085 683 281

 

រៀបចំតាមដានការសិក្សាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកដោយម៉ត់ចត់។

Preparing and controlling your child's study carefully.

  • @socheatkenvujoe