ដីកសិកម្មសំរាប់លក់ Agriculture Land For Sale

Posted Date: July 9, 2016 at 11:44pm, Renew: December 19, 2017 at 1:18pm Post a similar ad Share Favorite
Selling Price: $8 /Square Meter(s) Ad Description

Dear Valued Customers, We have good Agriculture Lands for Rent and Sale in Samrong Tong District, Kampong Speu Province. -Agriculture Land for Rent ( Land Size= 30 Ha) -Located : Good National Road Access, Samrong Tong District, Kampong Speu Province. * Property Details : - Property type: Agriculture Land For Rent : Land size: 30 Hectares (For Rent) Price : 1 year / 1 ha : $750 - Agriculture Land For Sale : Land size : 80 Hectares ( For Sale only) Selling Price : $4/sqm Property Description Good access National Road The size of land is 80 hectares with nearby water stream. We have also mango trees 15000. It cost for sale per ha : $40,000 It is good for Agriculture/ farming land such as Rice, Beans, Cassava, Corns, Sugar Cane ... etc. យើងខ្ញុំមានដីកសិកម្មល្អ សំរាប់ជួល និង លក់ ដែល មានទីតាំងក្នុងស្រុកសំរោងទង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ។ ដីនៅជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ ។ ដីមានទំហ៊ំ 80 ហិកតារ មានទឹកអូរជាប្រភពទឹក។ ដីយើងខ្ញុំមានដាំ ស្វាយ ចំនួន 15000ដើម ផងដែរ។ លក់ក្នុងតំលៃ 1ហិកតារ $40,000 ។ ហើយដីនេះល្អសំរាប់ កសិដ្ឋាន និង ដំណាំ កសិកម្ម ដូចជា ស្រូវ សណ្តែក ដំឡូងមី ពោត អំពៅ ជាដើម។ 092 50 30 11 // 010 42 75 23 // 088 38 15 071 E-mail: saynisay168@yahoo.com

  • @nisay168
  • 010 42 75 23
  • kanikasmart55@yahoo.com
  • phnom penh